Metro – Nawigacja – Dostępność

Dostępność metra na infografikach – porównaj Moskwę, Mińsk, Kazań, Niżny Nowogród i Warszawę

13.08.2014

Przez ostatni rok udało nam się zebrać wystarczająco dużo danych, aby móc je porządnie przeanalizować, porównać i zwizualizować wyniki. Prezentujemy poniżej infografiki i nasz komentarz dla pięciu systemów metra, które udało nam się zbadać: Moskwę, Mińsk, Kazań, Niżny Nowogród i Warszawę.

Użyliśmy następujących kryteriów, aby stwierdzić czy trasa (wejście i wyjście do metra) jest dostępna dla określonej kategorii pasażerów.

 • Jako trasy dostępne dla wózków inwalidzkich rozumiemy takie, które:
  – nie mają schodów,
  – nie mają podjazdów o pochyleniu większym niż 10%,
  – nie mają drzwi i bramek węższych niż 75 cm,
  – istniejące windy i platformy działały
 • Jako trasy dostępne dla osób starszych rozumiemy takie, które:
  – mają maksymalnie dwa schodki, które nie mogą być ominięte z użyciem podjazdu, windy lub schodów ruchomych,
  – nie mają podjazdów o nachyleniu większym niż 15%.
 • Jako trasy dostępne dla rodziców z wózkami dziecięcymi rozumiemy takie, które:
  – mają maksymalnie dwa schodki, które nie mogą być ominięte z użyciem podjazdu, windy lub schodów ruchomych,
  – nie mają drzwi i bramek węższych niż 70 cm.

Wykres ten pokazuje średnią liczbę schodów, które pasażer musi pokonać aby wyjść ze stacji metra.

 • Pierwsza kolumna obrazuje średnią liczbę schodów, w tym te które mogą być ominięte jeżeli występuje taka potrzeba.
 • Druga kolumna obrazuje średnią liczbę schodów, które nie mogą być ominięte z użyciem wind lub podnośników (istotne dla osób poruszających się na wózkach).
 • Trzecia kolumna pokazuje średnią liczbę schodów, które nie mogą być ominiętem z użyciem szyn lub podjazdów (istotne dla rodziców z wózkami dziecięcymi)

Twój komentarz

Brak komentarzy