Metro – Nawigacja – Dostępność

Ocena Dostępności Metra Metro4All (Metro4All SAR) jest wynikiem niezależnej ewaluacji poziomu dostępności systemów metra, podjętej przez projekt Metro4All. Metro4All SAR używa otwartych danych zebranych przez współpracowników Metro4All zgodnie z określoną metodologią.

Dwie główne miary zostały użyte do ewaluacji dostępności każdego systemu metra:

  • procent tras wewnątrz stacji* dostępnych** dla użytkowników z ograniczoną mobilnością
  • procent stacji metra dostępnych*** dla użytkowników z ograniczoną mobilnością

Dostępność stacji vs dostępność trasy

Stwierdzenie, że stacja jest dostępna, nie zawsze dostarcza nam wszystkich niezbędnych informacji. Jeżeli złożona stacja posiada windę przy jednym określonym wejściu, nie oznacza to, że jakiekolwiek inne wejście jest dostępne, a więc ta stacja nie musi być w pełni dostępna. Dlatego używamy dwóch miar dostępności: ogólnej (dostępność stacji) i precyzyjnej (dostępność trasy). Ta druga miara zawiera więcej informacji, ale trzeba traktować ją z rozwagą, gdyż często niewykonalne jest uzyskanie 100% dostępności tras dla złożonego węzła komunikacyjnego.

Kategorie użytkowników

Od czerwca 2015 dostępność metra jest oceniana dla 3 kategorii użytkowników z ograniczoną mobilnością:

  • użytkownicy wózków inwalidzkich,
  • osoby starsze,
  • osoby z wózkami dziecięcymi.

Dostępność tras wewnątrz stacji zakłada:

1) dla użytkowników wózków inwalidzkich:
– całkowity brak stopni;
– brak schodów ruchomych;
– maksymalne nachylenie przejścia/podjazdu 6 stopni;
– minimalna szerokość przejścia/drzwi/bramki 70 cm;
– windy obsługiwane przez użytkownika, a nie personel stacji;

2) dla ludzi starszych:
– 2 stopnie lub mniej;
– maksymalne nachylenie przejścia/podjazdu 8 stopni;
– windy obsługiwane przez użytkownika, a nie personel stacji;

3) dla osób z wózkami dziecięcymi:
– 2 stopnie lub mniej;
– minimalna szerokość przejścia/drzwi/bramki 70 cm;
– windy obsługiwane przez użytkownika, a nie personel stacji.

Kolejność klasyfikacji

Dostępność dla użytkowników wózków inwalidzkich jest priorytetowym kryterium i domyślnie jest użyta do klasyfikacji systemów metra.
Dostępność dla osób starszych jest drugim w kolejności kryterium i jest użyta do klasyfikacji systemów metra w przypadku systemów z podobnymi poziomami dostępności według pierwszego kryterium.
Dostępność dla rodziców z wózkami dziecięcymi jest trzecim kryterium i jest użyta do klasyfikacji systemów metra w przypadku systemów z podobnymi poziomami dostępności według pierwszego i drugiego kryterium.

* “Trasy wewnątrz stacji” oznaczają trasy użytkownika ze wszystkich wejść stacji do peronu (trasy wejściowe) oraz z peronu do wszystkich wyjść stacji (trasy wyjściowe).

** “Dostępna trasa wewnątrz stacji” oznacza, że użytkownik może wejść do stacji i dotrzeć na peron bez pomocy osób trzecich (dostępna trasa wejściowa) lub opuścić peron i wyjść ze stacji bez pomocy osób trzecich (dostępna trasa wyjściowa).

*** “Dostępna stacja” oznacza, że stacja posiada przynajmniej jedną dostępną trasę wewnątrz stacji (trasę wejściową lub trasę wyjściową).